Register faktúr 2013

Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota faktúry včetne DPH IČO dodávateľa Názov a adresa dodávateľa
02.01.2013 DFBV/0001/13 klientky - cigarety 370,08 32630514

Ruža -Rudolf Ruža , Čulenova 9, 901 01

02.01.2013 DFBV/0002/13 klientky-lieky 268,86 36791172 SOPHIA-RF, s.r.o., 906 33 Cerová 76
04.01.2013 DFBV/0003/13 za potraviny 355,94 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta, 921 01 Piešťany 
07.01.2013 DFBV/0004/13 za potraviny 168,92 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
07.01.2013 DFBV/0005/13 za potraviny 221,56 41100956 Roman Havelka, Mäso a Údeniny, Obchodná 561, Rohožník
08.01.2013 DFBV/0006/13 za plyn 3823,00 35815256 Slovenský plyn. priemysel, Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava
09.01.2013 DFBV/0007/13 za poskytnutie práv. služieb 40,80 30869056 Mgr. Maroš Palik, Muchovo nám. 12, 851 01 Bratislava
09.01.2013 DFBV/0008/13 za potraviny 209,78 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
10.01.2013 DFBV/0009/13 za potraviny 303,42 31563490 Ryba Žilina s.r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
11.01.2013 DFBV/0010/13 za potraviny 240,37 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
11.01.2013 DFBV/0011/13 za potraviny 118,76 43074677 Dušan Baláž, Vzsoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
11.01.2013 DFBV/0012/13 za čistiace potreby 547,21 43304885 Michal Repta, Sídlisko D. Jurkoviča 427/4, Brezová pod Bradlom
14.01.2013 DFBV/0013/13 za program IS Cygnus 653,40 26297850 IReSoft s.r.o., Cejl 62, 62100 Brno
14.01.2013 DFBV/0014/13 za potraviny 89,20 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
16.01.2013 DFBV/0015/13 za telef. hovory 12,41 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
16.01.2013 DFBV/0016/13 za prehl. a skúš. plyn. zariad. 346,71 11802219 Ing. Milan Feješ Retlak, Pečnianska 9, 851 01 Bratislava
16.01.2013 DFBV/0017/13 za prehl. a skúš. plyn. zariad. 251,67 11802219 Ing. Milan Feješ-Retlak, Pečnianska 9, 851 01 Bratislava
16.01.2013 DFBV/0018/13 za prehl. a skúš. plyn.zariad. 722,37 11802219 Ing. Milan Feješ-Retlak, Pečnianska 9, 851 01 Bratislava
16.01.2013 DFBV/0019/13 za potraviny 378,47 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
16.01.2013 DFBV/0020/13 za potraviny 60,71 43074677 Dušan Baláž, 900 65 Vysoká pri Morave 531
17.01.2013 DFBV/0021/13 klientky - preprava 114,14 17629560 Miroslav Polakovič-MARTINA, Bernolákova 8, 901 01 Malacky
17.01.2013 DFBV/0022/13 za potraviny 305,54 41100956 Roman Havelka, Mäso a Údeniny, Obchodná 561, Rohožník
17.01.2013 DFBV/0023/13 za potraviny 87,77 31563490 Ryba Žilina, s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
17.01.2013 DFBV/0024/13 za učeb. pomôcky- terapia 45,25 36596892 Umelecký raj s.r.o., Viedenská 30, 040 01 Košica
18.01.2013 DFBV/0025/13 za potraviny 100,52 43074677 Dušan Baláž, 900 65 Vysoká pri Morave 531
18.01.2013 DFBV/0026/13 za služby pre počítače 118,00 32633726 HaSo-Marian Novota, Radlinské 16, 901 01 Malacky
21.01.2013 DFBV/0027/13 za potraviny 142,92 31416306 Senické a skalické pekárne, Priemyselná 1338, 905 01 Senica
21.01.2013 DFBV/0028/13 za mes. kontrolu EPS 78,65 31349854 Telecom Alarm, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
21.01.2013 DFBV/0029/13 za potraviny 77,02 43074677 Dušan Baláž, 900 65 Vysoká pri Morave 531
22.01.2013 DFBV/0030/13 klientky - lieky 713,55 36791172 SOPHIA-RF, s.r.o., 906 33 Cerová 76
23.01.2013 DFBV/0031/13 za telef. hovory 65,24 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
23.01.2013 DFBV/0032/13 za kontrolu nastavenie váh 111,60 37954521 Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
23.01.2013 DFBV/0033/13 za potraviny 436,61 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
24.01.2013 DFBV/0034/13 za potraviny 307,67 41100956 Roman Havelka, Mäso a Údeniny, Obchodná 561, Rohožník
24.01.2013 DFBV/0035/13 za dopravné služby 175,00 34134000 Aropartner s.r.o. 906 36 Plavecké Podhradie
24.01.2013 DFBV/0036/13 za potraviny 254,94 31563490 Ryba Žilina s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
25.01.2013 DFBV/0037/13 za potraviny 128,42 43074677 Dušan Baláž 900 65 Vysoká pri Morave 531
28.01.2013 DFBV/0038/13 za telef. hovory 90,58 35697270 Orange Slovensko, Prievozská 6, 821 09 Bratislava
28.01.2013 DFBV/0039/13 za potraviny 229,39 31416306 Senické a sklalické pekárne, Priemyselná 1338, 905 01 Senica
29.01.2013 DFBV/0040/13 klientky - poukazy 4,08 36335720 Sanimat s.r.o. Betliarska 3741/9, 851 07 Bratislava
29.01.2013 DFBV/0041/13 za papierové obrúsky 45,46 34391509 JUNIOR-Slavomír Binčík, Hlavná 266, 900 62 Kostolište
30.01.2013 DFBV/0042/13 dobropis za poskodený tovar -4,38 31563490 Ryba Žilina, s. r. o., Hviezdoslavova 5, 010 01
30.01.2013 DFBV/0043/13 za potraviny 81,96 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
30.01.2013 DFBV/0044/13 za potraviny 269,63 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
31.01.2013 DFBV/0045/13 za potraviny 300,28 41100956 Roman Havelka Mäso a Údeniny, Obchodná 561, Rohožník
31.01.2013 DFBV/0046/13 za potraviny 163,04 31563490 Ryba Žilina, s. r. o., Hviezdoslavova 5, 010 01
01.02.2013 DFBV/0047/13 klientky - lieky 370,08 32630514 Ruža - Rudolf Ruža, Čulenova 9, 901 01
01.02.2013 DFBV/0048/13 za plyn 3823,00 35815256 Slovenský plyn. priemysel, Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava
01.02.2013 DFBV/0049/13 klientky - lieky 131,55 36791172 SOPHIA - RF, s. r. o., Cerová 76, 906 33
01.02.2013 DFBV/0050/13 za potraviny 78,93 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
01.02.2013 DFBV/0051/13 za potraviny 332,03 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
04.02.2013 DFBV/0052/13 za potraviny 74,68 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
04.02.2013 DFBV/0053/13 lkientky - drogéria 628,82 36806102 POJOMA s. r. o., Školské námestie 21, 906 38 Rohožník
05.02.2013 DFBV/0054/13 za telef. hovory 128,18 35763469 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13
05.02.2013 DFBV/0055/13 za bezpečnostnú sližbu 102,00 36857165 PROFI SECURITY, s. r. o., SNP 60, 902 01 Pezinok
06.02.2013 DFBV/0056/13 za potraviny 41,10 11735601 Marta Mikušová, Sološnica 63, 906 37 Sološnica
06.02.2013 DFBV/0057/13 za potraviny 55,04 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
06.02.2013 DFBV/0058/13 za potraviny 450,96 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
07.02.2013 DFBV/0059/13 za trojmesačnú odbor. prehliadku výťahu 107,71 31419143 Elvyt, Nobelova 12, 917 00 Trnava
07.02.2013 DFBV/0060/13 za čistiace potreby 438,24 43304885 Michal Repta - MRC, Sídlisko D. Jurkoviča 427/4 Brezová pod Bradlom 906 13
07.02.2013 DFBV/0061/13 za potraviny 314,65 31563490 Ryba Žilina, s. r. o., Hviezdoslavova 5, 010 01
08.02.2013 DFBV/0062/13 za potraviny 73,37 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
08.02.2013 DFBV/0063/13 za vodu 453,48 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava
08.02.2013 DFBV/0064/13 za potraviny 229,73 31416306 Senické a sklalické pekárne, Priemyselná 1338, 905 01 Senica
11.02.2013 DFBV/0065/13 za plyn 3823,00 35815256 Slovenský plyn. priemysel, Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava
11.02.2013 DFBV/0066/13 za potraviny 480,17 41100956 Roman Havelka Mäso a Údeniny, Obchodná 561, Rohožník
11.02.2013 DFBV/0067/13 za potraviny 118,60 11735601 Marta Mikušová, Sološnica 63, 906 37 Sološnica
11.02.2013 DFBV/0068/13 za potraviny 92,16 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
11.02.2013 DFBV/0069/13 za potraviny 41,47 11735601 Marta Mikušová, Sološnica 63, 906 37 Sološnica
11.02.2013 DFBV/0071/13 za kontrolu EPS 67,13 31349854 Telecom Alarm, Nevädzova 5, 821 01 Bratislava
12.02.2013 DFBV/0072/13 za elektr. energiu 1917,28 36677281 ZSE energia, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
12.02.2013 DFBV/0073/13 za opravu auta Škoda Octavia 159,55 17629560 Miroslav Polakovič - MARTINA, Bernolákova 8, 901 01 Malacky
13.02.2013 DFBV/0074/13 za potraviny 271,12 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
13.02.2013 DFBV/0075/13 za potraviny 199,44 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
13.02.2013 DFBV/0076/13 materiál na maľovanie 109,23 14055864 Drogéria Spuchlák, Pezinská cesta, 901 01
13.02.2013 DFBV/0077/13 klientky - lieky 203,70 36791172 SOPHIA - RF, s. r. o., Cerová 76, 906 33
14.02.2013 DFBV/0078/13 za servis kotla v kuchyni 366,83 34153004 RM Gastro - JAZ, s. r. o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
14.02.2013 DFBV/0079/13 za potraviny 163,08 31563490 Ryba Žilina, s. r. o., Hviezdoslavova 5, 010 01
15.02.2013 DFBV/0080/13 klientky - preprava do Borského Jura 143,69 17629560 Miroslav Polakovič - MARTINA, Bernolákova 8, 901 01 Malacky
15.02.2013 DFBV/0081/13 za telef. služby 45,74 35763469 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13
15.02.2013 DFBV/0082/13 za potraviny 179,29 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
15.02.2013 DFBV/0083/13 za potraviny 258,50 41100956 Roman Havelka Mäso a Údeniny, Obchodná 561, Rohožník
15.02.2013 DFBV/0084/13 za potraviny 44,97 11735601 Marta Mikušová, Sološnica 63, 906 37 Sološnica
18.02.2013 DFBV/0085/13 za potraviny 84,38 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
18.02.2013 DFBV/0086/13 klientky - lieky 122,71 36791172 SOPHIA - RF, s. r. o., Cerová 76, 906 33
19.02.2013 DFBV/0087/13 za potraviny 183,25 31416306 Senické a sklalické pekárne, Priemyselná 1338, 905 01 Senica
20.02.2013 DFBV/0088/13 za opravu strechy 235,00 34127186 Novex B4 v. o. s., Sološnica 50, 906 37 Sološnica
20.02.2013 DFBV/0089/13 za telef. hovory 85,97 35763469 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13
20.02.2013 DFBV/0090/13 za potraviny 52,46 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
20.02.2013 DFBV/0091/13 za potraviny 570,67 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
20.02.2013 DFBV/0092/13 za potraviny 194,53 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
21.02.2013 DFBV/0093/13 za školenie vodičov 60,00 33815747 Ján Haba, Dojč 321, 906 02
21.02.2013 DFBV/0094/13 za potraviny 217,21 31563490 Ryba Žilina, s. r. o., Hviezdoslavova 5, 010 01
21.02.2013 DFBV/0095/13 za potraviny 42,00 11735601 Marta Mikušová, Sološnica 63, 906 37 Sološnica
22.02.2013 DFBV/0096/13 za potraviny 378,37 41100956 Roman Havelka Mäso a Údeniny, Obchodná 561, Rohožník
22.02.2013 DFBV/0097/13 za potraviny 60,80 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
22.02.2013 DFBV/0098/13 za potraviny 178,06 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
25.02.2013 DFBV/0099/13 za potraviny 128,57 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
27.02.2013 DFBV/0100/13 klientky - dobropis -0,98 36791172 SOPHIA - RF, s. r. o., Cerová 76, 906 33
27.02.2013 DFBV/0101/13 za potraviny 44,97 11735601 Marta Mikušová, Sološnica 63, 906 37 Sološnica
27.02.2013 DFBV/0102/13 za potraviny 187,10 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
27.02.2013 DFBV/0103/13 za zneškodnenie odpadu 315,73 31318762 A.S.A., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
28.02.2013 DFBV/0104/13 za potraviny 95,71 31563490 Ryba Žilina, s. r. o., Hviezdoslavova 5, 010 01
01.03.2013 DFBV/0105/13 klientky - cigarety 371,66 32630514 Ruža - Rudolf Ruža, Čulenova 9, 901 01
01.03.2013 DFBV/0106/13 klientky - lieky 164,12 36791172 SOPHIA - RF, s. r. o., Cerová 76, 906 33
28.02.2013 DFBV/0107/13 za potraviny 221,74 31416306 Senické a sklalické pekárne, Priemyselná 1338, 905 01 Senica
01.03.2013 DFBV/0108/13 klientky - poukazy 3,91 36335720 Sanimat s. r. o., Betliarska 3741/9, 851 07
01.03.2013 DFBV/0109/13 za služby TPO 248,95 44360355 M.S.-TPO Miroslav Sloboda, Rohožník 101/3, 906 38 Rohožník
01.03.2013 DFBV/0110/13 za služby technika bezpečnosti práce 250,00 44199902 Luka Team s. r. o., 1.mája 2379/43, 901 01
01.03.2013 DFBV/0111/13 za potraviny 81,94 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
28.02.2013 DFBV/0112/13 za potraviny 406,99 41100956 Roman Havelka Mäso a Údeniny, Obchodná 561, Rohožník
04.03.2013 DFBV/0113/13 sito na halušky 40 52,49 34153004 RM Gastro - JAZ, s. r. o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
04.03.2013 DFBV/0114/13 za telef. hovory 89,19 35697270 ORANGE Slovensko, Prievozská 6, 821 09 Bratislava
04.03.2013 DFBV/0115/13 materiál pre údržbu na maľovanie 56,54 14055864 Drogéria Spuchlák, Sasinkova74, 901 01 Malacky
05.03.2013 DFBV/0116/13 za bezpečnostnú službu 102,00 36857165 PROFI SECURITY, s. r. o., SNP 60, 902 01 Pezinok
05.03.2013 DFBV/0117/13 za tel. hovory 90,30 35763469 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13
05.03.2013 DFBV/0118/13 za potraviny 77,80 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
05.03.2013 DFBV/0119/13 za čistiace potreby 321,82 43304885 Michal Repta - MRC, Sídlisko D. Jurkoviča 427/4 Brezová pod Bradlom 906 13
06.03.2013 DFBV/0120/13 účastnícky poplatok za školení 60,00 00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava
06.03.2013 DFBV/0121/13 za potraviny 561,20 11735601 Marta Mikušová, Sološnica 63, 906 37 Sološnica
06.03.2013 DFBV/0122/13 za potraviny 498,00 11735601 Marta Mikušová, Sološnica 63, 906 37 Sološnica
06.03.2013 DFBV/0123/13 za služby advokáta 142,80 30869056 MGR. Maroš Palik, Muchovo nám. 12, 851 01 Bratislava
06.03.2013 DFBV/0124/13 za potraviny 74,90 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
06.03.2013 DFBV/0125/13 za potraviny 617,35 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
06.03.2013 DFBV/0126/13 za opravu mixeru DITO ELX a kotla 272,84 34153004 RM Gastro - JAZ, s. r. o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
07.03.2013 DFBV/0127/13 klientky - lieky 168,56 36791172 SOPHIA - RF, s. r. o., Cerová 76, 906 33
07.03.2013 DFBV/0128/13 za kancelárske potreby 77,38 34391509 JUNIOR-Slavomír Binčík, Hlavná 266, 900 62 Kostolište
07.03.2013 DFBV/0129/13 za čistiace potreby 50,75 43304885 Michal Repta - MRC, Sídlisko D. Jurkoviča 427/4 Brezová pod Bradlom 906 13
07.03.2013 DFBV/0130/13 za potraviny 104,65 31563490 Ryba Žilina, s. r. o., Hviezdoslavova 5, 010 01
08.03.2013 DFBV/0131/13 za predplatné mesačníka 57,60 36371271 Poradca s. r. o., Pri celulozke 40, 010 01 Žilina
08.03.2013 DFBV/0132/13 za potraviny 189,56 31416306 Senické a sklalické pekárne, Priemyselná 1338, 905 01 Senica
08.03.2013 DFBV/0133/13 za potraviny 366,45 41100956 Roman Havelka Mäso a Údeniny, Obchodná 561, Rohožník
08.03.2013 DFBV/0134/13 za potraviny 92,95 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
08.03.2013 DFBV/0135/13 za potraviny 89,50 11735601 Marta Mikušová, Sološnica 63, 906 37 Sološnica
08.03.2013 DFBV/0136/13 za potraviny 10,80 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
11.03.2013 DFBV/0137/13 oprava chladiaceho zariadenia 154,16 37172221 Slezák Ambróz, Inšt. a opravy chl. zar. 83, Prievaly
11.03.2013 DFBV/0138/13 za elektrickú energiu 1869,37 36677281 ZSE energia, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11.03.2013 DFBV/0139/13 za plyn 3823,00 35815256 Slovenský plyn. priemysel, Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava
11.03.2013 DFBV/0140/13 užívanie IS Cygnus 653,40 26297850 IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 621 00 Brno
11.03.2013 DFBV/0141/13 za potraviny 82,34 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
11.03.2013 DFBV/0142/13 za svietidlá 51,74 35835214 ELMAT SLOVAKIA s. r. o., 1. Mája 99, 901 01 Malacky
12.03.2013 DFBV/0143/13 za vodu 298,10 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava
12.03.2013 DFBV/0144/13 za náplň do lekárničiek 131,29 36791172 SOPHIA - RF, s. r. o., Cerová 76, 906 33
13.03.2013 DFBV/0145/13 za kontrolu EPS 250,56 31349854 Telecom Alarm, Nevädzova 5, 821 01 Bratislava
13.03.2013 DFBV/0146/13 za potraviny 102,10 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
13.03.2013 DFBV/0147/13 za potraviny 537,98 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
14.03.2013 DFBV/0148/13 za potraviny 316,61 31563490 Ryba Žilina, s. r. o., Hviezdoslavova 5, 010 01
15.03.2013 DFBV/0149/13 za telef. hovory 20,78 35763469 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13
15.03.2013 DFBV/0150/13 za potraviny 108,42 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
15.03.2013 DFBV/0151/13 za potraviny 78,30 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
15.03.2013 DFBV/0152/13 za potraviny 258,54 41100956 Roman Havelka Mäso a Údeniny, Obchodná 561, Rohožník
15.03.2013

DFBV/0153/13

 

za zelené utierky papierové 45,46 34391509 JUNIOR-Slavomír Binčík, Hlavná 266, 900 62 Kostolište
18.03.2013 DFBV/0154/13 za potraviny 91,76 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
18.03.2013 DFBV/0155/13 za potraviny 234,36 31416306 Senické a sklalické pekárne, Priemyselná 1338, 905 01 Senica
19.03.2013 DFBV/0156/13 za oleje do traktora, za Kit set do traktora 265,75 30991226 Jozef Švec Technokov, ul. SNP 31, 942 01 Šurany
20.03.2013 DFBV/0157/13 za telefon. hovory 68,70 35763469 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13
20.03.2013 DFBV/0158/13 za potraviny 133,74 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
20.03.2013 DFBV/0159/13 za potraviny 382,12 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
20.03.2013 DFBV/0160/13 klientky - lieky 351,57 36791172 SOPHIA - RF, s. r. o., Cerová 76, 906 33
21.03.2013 DFBV/0161/13 za potraviny 215,59 41100956 Roman Havelka Mäso a Údeniny, Obchodná 561, Rohožník
22.03.2013 DFBV/0162/13 za servis a vyčistenie kotlov 526,80 31363695 Johnson Controls International, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
22.03.2013 DFBV/0163/13 za potraviny 54,10 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
25.03.2013 DFBV/0164/13 za potraviny 84,38 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
25.03.2013 DFBV/0165/13 za potraviny 136,14 31563490 Ryba Žilina, s. r. o., Hviezdoslavova 5, 010 01
26.03.2013 DFBV/0166/13 klientky - lieky 126,68 36791172 SOPHIA - RF, s. r. o., Cerová 76, 906 33
27.03.2013 DFBV/0167/13 za potraviny 503,67 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
27.03.2013 DFBV/0168/13 stočné 672,80   Obecný úrad, Plavecké Podhradie 906 36
27.03.2013 DFBV/0169/13 za repasovanie tonerov 586,00 32633726 HaSo - Marian Novota, Radlinského 16, 901 01 Malacky
27.03.2013 DFBV/0170/13 za služby spojené s PC 140,00 32633726 HaSo - Marian Novota, Radlinského 16, 901 01 Malacky
28.03.2013 DFBV/0171/13 za GSM Modul 588,76 44102992 Guštafík s.r.o., Koválov 208, 906 03 Koválov
28.03.2013 DFBV/0172/13 za potraviny 178,49 31416306 Senické a sklalické pekárne, Priemyselná 1338, 905 01 Senica
28.03.2013 DFBV/0173/13 za telefon. hovory 101,91 35697270 ORANGE Slovensko, Prievozská 6, 821 09 Bratislava
28.03.2013 DFBV/0174/13 za potraviny 436,81 41100956 Roman Havelka Mäso a Údeniny, Obchodná 561, Rohožník
28.03.2013 DFBV/0175/13 za potraviny 131,60 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
28.03.2013 DFBV/0176/13 za potraviny 99,07 31563490 Ryba Žilina, s. r. o., Hviezdoslavova 5, 010 01
02.04.2013 DFBV/0177/13 klientky - cigarety 383,53 32630514 Ruža - Rudolf Ruža, Čulenova 9, 901 01
02.04.2013 DFBV/0178/13 klientky - poukazy 4,08 36335720 Sanimat s.r.o., Betliarska 3741/9, 851 07 Bratislava
03.04.2013 DFBV/0179/13 za maliarske potreby 42,13 14055864 Drogéria Spuchlák, Sasinkova74, 901 01 Malacky
03.04.2013 DFBV/0180/13 klientky - lieky 172,75 36791172 SOPHIA - RF, s. r. o., Cerová 76, 906 33
03.04.2013 DFBV/0181/13 za potraviny 39,51 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
03.04.2013 DFBV/0182/13 za bezpečnostné služby 102,00 36857165 PROFI SECURITY, s. r. o., SNP 60, 902 01 Pezinok
04.04.2013 DFBV/0183/13 za daň z nehnuteľností 1026,54   Obecný úrad Plavecké Podhradie 906 36
04.04.2013 DFBV/0184/13 za služby advokáta 122,40 30869056 Mgr. Maroš Palik, Muchovo nám. 12, 851 01 Bratislava
04.04.2013 DFBV/0185/13 za potraviny 193,75 31563490 Ryba Žilina, s. r. o., Hviezdoslavova 5, 010 01
04.04.2013 DFBV/0186/13 za potraviny 99,34 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
04.04.2013 DFBV/0187/13 za telef. hovory 113,56 35763469 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13
05.04.2013 DFBV/0188/13 za potraviny 87,20 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
05.04.2013 DFBV/0189/13 za čistiace potreby 353,05 43304885 Michal Repta - MRC, Sídlisko D. Jurkoviča 427/4 Brezová pod Bradlom 906 13
05.04.2013 DFBV/0190/13 za potraviny 525,15 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
08.04.2013 DFBV/0191/13 za potraviny 361,80 41100956 Roman Havelka Mäso a Údeniny, Obchodná 561, Rohožník
08.04.2013 DFBV/0192/13 za potraviny 77,12 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
09.04.2013 DFBV/0193/13 za el. energiu 1751,27 36677281 ZSE energia, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
09.04.2013 DFBV/0194/13 za potraviny 307,28 31416306 Senické a sklalické pekárne, Priemyselná 1338, 905 01 Senica
10.04.2013 DFBV/0195/13 za plyn 3 823,00 35815256 Slovenský plyn. priemysel, Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava
10.04.2013 DFBV/0196/13 za materiál pre terapiu a kuchyňu 85,65 34391509 JUNIOR-Slavomír Binčík, Hlavná 266, 900 62 Kostoliše
10.04.2013 DFBV/0197/13 za potraviny 73,45 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
10.04.2013 DFBV/0198/13 za potraviny 138,00 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
11.04.2013 DFBV/0199/13 za potraviny 213,62 41100956 Roman Havelka Mäso a Údeniny, Obchodná 561, Rohožník
11.04.2013 DFBV/0200/13 klientky za lieky 188,46 36791172 SOPHIA-RF, s.r.o. Cerová 76, 906 33
12.04.2013 DFBV/0201/13 za potraviny 241,90 31563490 Ryba Žilina, s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
12.04.2013 DFBV/0202/13 za potraviny 346,09 31428819 Mabonex Slovakia, sr.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
12.04.2013 DFBV/0203/13 za potraviny 78,12 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
15.04.2013 DFBV/0204/13 za potraviny 84,17 43074677 Dušan baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
15.04.2013 DFBV/0205/13 za RM umývací 144,96 34153004 RM Gastro-JAZ, s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
16.04.2013 DFBV/0206/13 za tel. hovory 11,90 35763469 Slovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
17.04.2013 DFBV/0207/13 oprava kúrenia 216,12 31363695 Johnson Controls International, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
17.04.2013 DFBV/0208/13 za potraviny 179,95 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
18.04.2013 DFBV/0209/13 za potraviny 182,86 31416306 Senické a skalické pekárne, Priemyselná 1338, 905 01 Senica
18.04.2013 DFBV/0210/13 za potraviny 105,19 31563490 Ryba Žilina, s.r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
19.04.2013 DFBV/0211/13 za potraviny 452,89 41100956 Roman Havelka Mäso a Údeniny, Obchodná 561, Rohožník
19/04/2013 DFBV/0212/13 za potraviny 119,48 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
19.04.2013 DFBV/0213/13 za potraviny 161,47 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
22.04.2013 DFBV/0214/13 za potraviny 117,10 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65 Vysoká pri Morave
22.04.2013 DFBV/0215/13 za vodu 310,30 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava
22.04.2013 DFBV/0216/13 klientky - lieky 140,22 36791172 SOPHIA-RF s.r.o. Cerová 76, 906 33 Cerová
23.04.2013 DFBV/0217/13 za tel. hovory 60,82 35763469 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
24.04.2013 DFBV/0218/13 klientky - poukazy 3,74 36335720 Sanimat s.r.o., Betliarska 3741/9, 851 07 Bratislava
24.04.2013 DFBV/0219/13 za kontrolu EPS 67,13 31349854 Telecom Alarm, Nevädzova 5, 821 01 Bratislava
24.04.2013 DFBV/0220/13 za potraviny 572,32 31428819 Mabonex Slovakia, s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
24.04.2013 DFBV/0221/13 klientky - drogéria 655,24 36806102 PAJOMA s.r.o. Školské nám, 21, 906 38 Rohožní
25.04.2013 DFBV/0222/13 za potraviny 148,67 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, Vysoká pri Morave
25.04.2013 DFBV/0223/13 za potraviny 253,81 41100956 Roman Havelka Mäsdo a Údeniny, Obchodná 561, Rohožník
25.04.2013 DFBV/0224/13 za potraviny 143,53 31563490 Ryba Žilina, sr.o, Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
26.04.2013 DFBV/0225/13 za potraviny 91,67 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
26.04.2013 DFBV/0226/13 za potraviny 20,44 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
29.04.2013 DFBV/0227/13 za tel. hovory 93,09 35697270 ORANGE Slovensko, Prievozská 6, 821 09 Bratislava
29.04.2013 DFBV/0228/13 za preverenie odb. spôs. kuričov 54,00 36653004 Technická inšpekcia a.s. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
29.04.2013 DFBV/0229/13 za potraviny 226,38 31416306 Senické a skalické pekárne, Priemyselná 1338 905 01 Senica
29.4.2013 DFBV/0230/13 za potraviny 115,96 43074677 Dušan Baláž  VYsoká pri Morave 531
02.5.2013 DFBV/0231/13 za cigarety pre klientov 383,53 32630514 Ruža-Rudolf Ruža, Čulenova 9 902 01 Malacky
           
           
02.05.2013 DFBV/0232/13 za lieky 124,34 36791172 SOFIA-RF,s.r.o. 906 33 Cerová 76
02.05.2013 DFBV/0233/13 nákup TV prímača 464,00 35825979 OKAY Slovakia,s.r.o. Krajná 86, 821 04 Bratislava
           
02.052013 DFBV/0234/13 LD-Sat. set HD Irdet 149,00 35825979 OKAY Slovakia,s.r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava
02.05.2013 DFBV/0235/13 za monitorovanie a obhliadkovú činnosť 102,00 36857165 PROFI SEKURITY,s.r.o., SNP 60,902 01 Pezinok
02.05.02013 DFBV/0236/13 za potraviny 166,37 31563490 Ryba Žilina,s.r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01
03.05.2013 DFBV/0237/13 školenie 98,00 36287229 EDOS-PEMs.r.o., Termatínska4, 851 05Bratislava
03.05.2013 DFBV/0238/13 za materiál 91,39 14055864 Dušan Spuchlák-Drogérie-Farby, Sasinkova 74, 901 01 Malacky
03.05.2013 DFBV/0239/13 za právne poradenstvo 40,80 30869056 Mgr. Maroš Palik,Muchovo nám. 12, 851 01 Bratislava
03.05.2013 DFBV/0240/13 za potraviny 28,00 11735601 Marta Mikušová, 906 37 Sološnica63
03.05.2013 DFBV/0241/13 za potraviny 346,52 41100956 Roman Havelka, Mäso a Údeniny, Obchodná 561, 906 38 Rohožník
03.05.2013 DFBV/0242/13 za potraviny 184,32 43074677 Dušan Baláš, 900 65 Vysoká pri Morave 531
06.05.2013 DFBV/0243/13 oprava Opel Corsa 44,40 17629560 Miroslav Polakovič Martina, Bernolákova 8, 901 01 Bratislava
06.05.2013 DFBV/0244/13 školenie 80,00 42127131 Coachingpplus, OZ, Cabanova 42, 841 02 Bratislava
06.05.2013 DFBV/0245/13 za potraviny 80,51 31563490 RybaŽilina,s.r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01
06.05.2013 DFBV/0246/13 za telef. hovory 140,82 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova10, 825 13
06.05.2013 DFBV/0247/13 za potraviny 148,45 43074677 Dušan Baláž, 900 65 Vysoká pri Morave531
07.05.2013 DFBV/0248/13 za revíziu výťahu 531,98 31419143 Elvyt,Nobelova 12,917 00 Trnava
07.05.2013 DFBV/0249/13 za čistiace potreby 494,50 43304885 Michal Repta- MRC, Sídlisko D. Jurkoviča 427/4
09.05.2013 DFBV/0250/13 za potraviny 344,40 41100956 Roman Havelka, Mäso a Údeniny, Obchodná 561, Rohožník
09.05.2013 DFBV/0251/13 za potraviny 109,02 31563490 Ryba Žilina,s.r.o., Hviezdoslavova5,010 01
09.05.2013 DFBV/0252/13 za pracie prášky 1155,60 36806102 PAJOMAs.r.o., Školské námesti 21, 906 38 Rohožník
09.05.2013 DFBV/0253/13 za papierové uteráky 45,46 34391509 JUNIOR-Slavomír Binčík, Hlavná 266, 90062 Kostolište
10.05.2013 DFBV/0254/13 za potraviny 100,70 43074677 Dušan Baláž, 900 65 Vysoká pri morave 531
10.05.2013 DFBV/0255/13 za potraviny 193,45 3146306 Senické a skalické pekárne, Priemyselná 1338, 905 01 Senica
10.05.2013 DFBV/0256/13 za potraviny 501,50 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o., Krajinská cesta3
13.05.2013 DFBV/0257/13 za opravu Škoda Octavia 202,99 17629560 Miroslav Polakovič- MARTINA, Bernolákova 8, 901 01
13.05.2013 DFBV/0258/13 za plyn 3823,00 35815256 Slovenský plyn. priemysel,Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava
13.05.2013 DFBV/0259/13 za RM gril 5kg-2ks 50,40 34153004 RM Gastro- JAZ,s.r.o. Rybárska1, Nové Mesto nad Váhom
13.05.2013 DFBV/0260/13 za potraviny 99,53 43074677 Dušan Baláž, 90065 Vysoká priMorave 531
14.05.2013 DFBV/0261/13 za kontrolu EPS 67,13 31349854 Teleco Alarm, Nevädzova 5, 821 01 Bratislava
14.05.2013 DFBV/0262/13 za potraviny 39,90 11735601 Marta Mikušová, 906 37 Sološnica63
15.05.2013 DFBV/0263/13 za potraviny 439,36 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o., Krajinská cesta3, 921 01 Piešťany
15.05.2013 DFBV/0264/13 za elek.energiu 1632,24 36677281 ZSE energie, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15.05.2013 DFBV/0265/13 za potraviny 57,84 43074677 Dušan Baláž, 900 65 Vysoká pri Morave 531
15.05.2013 DFBV/0266/13 za potraviny 375,97 31428819 MABONEX SLOVAKIA spo. s.r.o., Krajinská cesta3, 921 01 Piešťany
15.05.2013 DFBV/0267/13 za telef. hovory 19,64 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513
16.05.2013 DFBV/0268/13 za potraviny 88,33 31563490 Ryba Žilina, s.r.o., Hviezdoslavova5,010 01
16.05.2013 DFBV/0269/13 za poistenie zodpovednosti za škodu 232,37 00151700 Allianz slov. poisťovňa, Dostojev. rad4, 81574 Bratislava
16.05.2013 DFBV/0270/13 za materiál pre terapiu 236,92 43481957 Ing. Dušan Repta-EVRE, Okružná 1442/64, 02001 Púchov
16.05.2013 DFBV/0271/13 za lieky pre klientov 369,81 36791172 SOPHIA- RF,s.r.o., Cerová76, 906 33
17.05.2013 DFBV/0273/13 za potraviny 55,43 43074677 Dušan Baláž, 900 65 Vysoká pri Morave531
17.05.2013 DFBV/0274/13 za potraviny 268,86 41100956 Roman Havelka Mäso a Údeniny, Obchodná 561
20.05.2013 DFBV/0275/13 za vodu 527,51 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48,826 46 Bratislava
20.05.2013 DFBV/0276/13 za servis 46,80 34153004 RM Gastro - JAZ, s.r.o., Rybárska1, Nové Mesto nad Váhom
20.05.02013 DFBV/0277/13 za potraviny 137,26 43074677 Dušan Baláž, 90065 Vysoká pri Morave 531
21.05.2013 DFBV/0278/13 za potraviny 62,80 11735601 Marta Mikušová, 906 37 Sološnica 63
22.05.2013 DFBV/0279/13 za telef. hovory 56,17 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13
22.05.2013 DFBV/0280/13 za potraviny 86,90 43074677 Dušan Baláž, 90065 Vysoká pri Morave531
22.05.2013 DFBV/0281/13 za potraviny 440,36 31428819 Mabonex Slovakia spo. s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
23.05.2013 DFBV/0282/13 za potraviny 35,50 11735601 Marta Mikušová 906 37 Sološnica 63
23.05.2013 DFBV/0283/13 klientky- lieky 76,77 36791172 SOPHIA - RF, s.r.o., 906 33 Cerová 76
23.05.2013 DFBV/0284/13 klientky- lieky 216,48 36791172 SOPHIA - RF, s.r.o., 906 33 Cerová 76
24.05.2013 DFBV/0285/13 klientky poukazy 3,91 36335720 Sanimat s.r.o., Betliarska 3741/9, 851 07
24.05.2013 DFBV/0286/13 za potraviny 149,60 43074677 Dušan Baláž, 90065 Vysoká pri Morave531
24.05.2013 DFBV/0287/13 za potraviny 358,37 41100956 Roman Havelka Mäso a Údeniny, Obchodná 561, Rohožník
24.05.2013 DFBV/0288/13 za prelžovačku 10m/5zásuviek 22,76 22703667 Ján Puškáč - ELMAT, Štúrova 891, 908 73 Veľké Leváre
27.05.2013 DFBV/0289/13 za potraviny 310,36 31563490 Ryba Žilina, s.r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01
27.05.2013 DFBV/0290/13 za potraviny 72,29 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave531
27.05.2013 DFBV/0291/13 za servis okien a roliet 79,20 34138579 Cevaservis310,spol.s.r.o., Cementárska 15, 900 31 Stupava
28.05.2013 DFBV/0292/13 za tel. hovory 124,90 30798281 ORANGE Slovensko, Prievozská 6, 821 09 Bratislava
28.05.2013 DFBV/0293/13 za potraviny 249,60 31416306 Senické a skalické pekárne, Priemyselná 1338, 905 01
28.05.2013 DFBV/0294/13 za plastové dvere 732,60 34138579 Cevaservis310,spol.s.r.o., Cementárska 15, 900 31 Stupava
29.05.2013 DFBV/0295/13 za potraviny 75,92 43074677 Dušan Baláž, 900 65 Vysoká pri Morave531
29.05.2013 DFBV/0296/13 za potraviny 639,01 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
30.05.2013 DFBV/0297/13 za potraviny 163,76 31563490 Ryba Žilina, s.r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01
31.05.2013 DFBV/0298/13 za potraviny 392,26 41100956 Roman Havelka Mäso a Údeniny, Obchodná 561, Rohožník
31.05.2013 DFBV/0299/13 za potraviny 119,20 43074677 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 900 65
31.05.2013 DFBV/0300/13 za potraviny 22,54 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
31.05.2013 DFBV/0301/13 za potraviny 72,64 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol., s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany