Register objednávok 2013

  • Vytlačiť

Dátum vyhotovenia objednávky

Číslo objednávky Popis objednávky Celková hodnota /odhadná/ IČO dodávateľa Názov a adresa dodávateľa
14.01.2013 01/01/2013 drobný tovar do terapie 45,25 36596892 Umelecký raj s.r.o. Viedenská 30 04001 Košice
14.01.2013 02/01/2013 metrologický výkon ciachovanie váh                               111,60 37954521 Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica
13.02.2013 03/02/2013 oprava strechy - krytina 235,00 34127186 Novex B4 v.o.s. 906 37 Sološnica

13.02.2013

04/02/2013 školenie a preskúšanie vodičov 60,00 33815747 Haba Ján školenie vodičov 90602 Dojč 321
25.02.2013 05/02/2013 Mesačník Verejná správa 12ks 57,60 36371271 Poradca s.r.o., Pri Celulozke 40, 010 01 Žilina
28.02.2013 06/02/2013 Seminár ,,špecifiká rozpočtového hospodárenia" 60 00699438 Národný ústav celoživotného vzdel., Tomášikova 4, 820 09 Bratislava
10.03.2013 07/03/2013 Lieky, náplne do 10 lekárničiek 131,29 36791172 Sophia-RF s.r.o., 906 33 Cerová
10.03.2013 08/03/2013 Svietidlá v počte 25 ks 51,74 35835214 ELMAT SLOVAKIA s.r.o., 1. Mája 99, 905 01 Malacky
12.03.2013 09/03/2013 Prevodový a motorový olej, filter pre malotraktor KUBOTA 265,75 30991226 Jozef Švec Technokov, SNP 31, 941 62 Kmeťovo
12.03.2013 10/03/2013 GSM modul SBM261U 588,76 44102982 Guštafík, s. r. o., 906 03 Kovalov 208
12.04.2013 11/04/2013 Preverenie odbornej spôsobilosti kuričov 54 36653004 Technická inšpekcia, Holeho 3, 811 04 Bratislava
26.04.2013 12/04/2013 Workshop Hodnotenie zamestnancov Dvorská a Chudiaková 80 42127131 Coachingplus, OZ, Cabanova 42, 841 02 Bratislava
03.05.2013 13/05/2013 Školenie našich pracovníkov Ing. Sádovský, Mgr. Kollárová 98 36287229 EDOS-PEM s. r. o. inst. vzdelávania, Tematínska 4, 851 05 Bratislava
03.05.2013 14/05/2013 Držiak LCD a TV príjimač PAHD PDP 107 cm 464 35825979 OKAY Slovakia spol. s. r. o., Krajná 86, 821 04 Bratislava
03.05.2013 15/05/2013 LD satelit set HD Irdet a držiak 149 35825979 OKAY Slovakia spol. s. r. o., Krajná 86, 821 04 Bratislava
           
13.O´05.2013 16/05/2013 materiál do keramickej dielne 236,92 € 43481957 Ing.Dušan Repka-EVRE Okružná 1442/64 020 01 Púchov
           
13.05.2013 17/05/2013 montáž a dodávka autom.dverí 5.598,- € 31644716 Emos Alumatic s.r.o.  01701 Považská Bystrica
24.5.2013 18/05/2013 elektromateriál 22,76 € 227703667 Ján Puškáč-Elmat 1.mája 99/24 908 73 Veľké Leváre
24.5.2013 19/05/2013 oprava okien plastových 79,20 € 34138579 Cevaservis 310 spol s.r.o. Cementárska 15 900 31 Stupava
24.05.2013 20/05/2013 plastové dvere 1 ks 732,60 € 34138579 Cevaservis 310 spol s.r.o. Cementárska 15 90031 Stupava
31.05.2013 21/05/2013 počítačová zostava PC Intel i3 3.3GHz/4GB/VGA 789,00€ 32633726 HaSo- Marian Novota, Radlinského 16, 901 01 Malacky
01.06.2013 22/06/2013 lavičkové laty 40ks 216€ 17538840 Jaroslav Nemec, 906 35 Plavecký Mikuláš 353
01.06.2013 23/06/2013 seminár o verejnom obstarávaní 40€ 00699438 Národný ústav celož. vzdel. Tomášikova4, 820 09 Bratislava
01.06.2013 24/06/2013 plastové dvere 1ks 732,60 34138579 Cevaservis 310spols.r.o., Cementárska15, 90031 Stupava