Register zmlúv

Dátum zverejnenia

Číslo zmluvy Názov zmluvy Cena v € Zmluvná strana
26.2.2011   Informačný systém Cygnus 60,- IRESOFT s.r.o. so sídlom Cejt 62 Brno   60200
11.3.2011 ZOD-002/2011 Elektronické zabezpečenie 150,79 Profi Technologies s.r.o. Rázusova 32 90201 Pezinok
11.3.2011 ZOD-003/2011 Elektronické zabezpečenie 986,35 Profi Technologies s.r.o. Rázusova 32 902 01 Pezinok
11.3.2011 ZOD-004/2011 Elektronické zabezpečenie 916,57 Profi Technologies s.r.o. Rázusova 32  90201 Pezinok
11.3.2011 ZOD-005/2011 Elektronické zabezpečenie 1218,86 Profi Technologies s.r.o. Rázusova 32 90201  Pezinok
18.3.2011 PCO-015/2011 O poskytovaní bezpeč.služby 102,- Profi Technolgies s.r.o. Rázusova 32  90201  Pezinok
29.3.2011 Zmluva7 servis a preprava na r.2011 do 10000/rok Miroslav Polakovič Martina Bernolákova 8, 90101 Malacky
29.3.2011 Zmluva8 dodávka pekárenských výrob. do 12000/rok Senické a skalické pekárne a.s. Senica -platná od 1.4.2011
31.10.2011 Dodatok č. 4/2012 dodávka plynu 2942 Slov.plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
31.1.2012 Zmluva8 Hurban oprava sociálnych zariadení 20529,50 Marian Hurban - murárstvo, 90053 Pernek 11
1.2.2012 Zmluva9 služby advokáta 20,40€/hod Maroš Palík Mgr. MKuchovo nám. č. 12, Brtislava 85101
25.06.2012 Zmluva11 dodávka základných potravín 15000/rok Mabonex Slovakia spol. s.r.o. Krajinská cesta 92101 Piešťany
1.8.2012 Zmluva12 nákup pekár.výrobkov 10000/rok Senické a sklaické pekárne Senica Priemyselná 1338
27.8.2012 Zmluva13 nákup mäsových výrobkov 13200/rok Mäsotop, spol. s.r.o. Ovocná 205, 95501 Topolčany
4.9.2012 ZmluvaZSE-dod. elektrická energia-dodatok rok 2012 ZSE Energia Čulenova 6 81647 Bratislava
29.12.2012 Zmluva14 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov podľa skutočnej dodávky Roman Havelka - podnikateľ,Obchodná21, 906 36 Rohožník
29.12.2012 Zmluva15 Údržba budov podľa cenovej ponuky Novex B4, Sološnica 380
29.12.2012 Zmluva15 Prehl. a odb. skúšky el. zar. a bleskozvodov cenník PRESOX - 15% Triman s.r.o.  941 04 Mojzesovo 309

27.3.2013

Zmluva16 ZSE dodatok podľa nameranej hodnoty cca1900€/mes ZSE Energia, a.s., Čulenova , BA
10.5.2013 Dod.ZluvaOr1 Orange mobil dodatok 8 Eur + 31,98 €/mes. s DPH Orange Slovensko a.s, Metodova 8. Bratislava
10.5.2013 Dod.ZluvaOr3 Orange mobil dodatok 8 Eur + 31,98 €/mes. s DPH Orange Slovensko a.s, Metodova 8. Bratislava
10.5.2013 Dod.ZluvaOr3 Orange mobil dodatok 8 Eur + 17,99 €/mes. s DPH Orange Slovensko a.s, Metodova 8. Bratislava
21. 5. 2013 Zmluva17 Dodávka madiel a okopových líšt 6750€ bez DPH Jaroslav Nemec, Stolárstvo, Plavecký Mikuláš
27. 5. 2013 zmluva18 Oprava a údržba plastových dverí a okien 729,6 s DPH Cevaservis 310 s.r.o., Cementárska 15, Stupava
27. 5. 2013 Zmluva19 Výmena kúpeľňových dverí 1465,20 s DPH Cevaservis 310 s.r.o., Cementárska 15, Stupava
29. 5. 2013 Zmluva20 Drogistický tovar 6127 s DPH upresnené poľa skutočných objednávok Michal  Repta Veľkoobchod Brezová pod Bradlom, Sídl. D.Jurkoviča427/4, 906 13 Brezová pod Bradlom
31. 5. 2013 Zmluva21 Syst. zverejňovania dokumentov a jeho servis 160€  a 20€/hod serv hod. AltControl s.r.o., Rovniankova 5, Bratislava
3. 6. 2013 Zmluva22 Preprava osôb a údržba motorových vozidiel

0,80€/km do 9 os.s DPH

17,86€/hod s DPH servis. práce

Miroslav Polakovič, MARTINA doprava - servis - škola

Brnolákova 8, Malacky

12. 6. 2013 Zmluva23 dodávka plynu-dodatok záloha 3334€/mes Slovenský plyn.priemysel a.s.Mlynské nivy 44/a 81500 Bratislava
14. 6. 2013

Zmluva24

Dodávka vody - dodatok podľa sk. spotreby Obec Pl. Podhradie
26. 6. 2013 Zmluva25 Dodávka a montáž automatických dverí 5598€ s DPH EMOS Alumatic s.r.o. Pov. Podhradie 435
28. 6. 2013 Zmluva26 Dodávky kancelárskyck potrieb, papiera ... 1200€ s DPH/rok Slavomír binčík Junior s.r.o. Kostolište
28. 6. 2013 Zmluva27 Dodávka tekutých pracích prostriedkov a servis dávkovacieho zariadenia 6998,40€ s DPH/rok Pajoma s.r.o., 906 38 Rohožník, Školské nám. 21