Súhrnná správa o zozname zákaziek s nízkou hodnotou

P.č. Predmet Úspešný uchádzač Hodnota (s DPH)
  II. štvrťrok 2011  

 

1. Drogistický tovar Michal Repta, Brezová pod Bradlom 4.018,46 €
2. Ovocie a zelenina Dušan Baláž Vysoká pri Morave 6.474,58 €
3. Oprava sociálnych zariadení Marián Hurban - murárstvo, Pernek 17.107,86 €
       
  III. štvrťrok 2012    
1. Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. Senica 8.375,95 €
       
  IV. štvrťrok 2012    
1. Elektrická 3-komorová pec RM Gastro JAZ, Nové Mesto nad Váhom  3.043,00 €
       
  I. štvrťrok 2013    
1. Cukrárske výrobky Marta Mikušová 1 234,84 €
2. Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 1 341,20 €
3. Potravinársky tovar MABONEX Slovakia sro. 5 362,54 €
4. Revízia plynových zar. Ing. Milan Feješ - Retlak 1 100,62 €
5. Programové vybavenie Cygnus IReSoft, s.r.o. 1 089,00 €
6. Mrazené potraviny a rybie výrobky Ryba Žilina, s.r.o. 1 876,59 €
7. Plyn SPP a.s 12 743,33 €
8. elektrická energia ZSE Energia a.s. 3 155,54 €
9. Lieky a zdravotnícky materiál SOPHIA - RF, s.r.o. 1 984,68 €
10. Ovocie zelenina Dušan Baláž 2 325,92 €
11. Drogistický tovar, čistiace prostriedky Michal Repta MRC 1 131,68 €
12. Mäso a mäsové výrobky Roman Havelka Mäso a údeniny 3 280,40 €
       
  II. štvrťrok 2013    
1. Vodné BVS a.s. 1 078,66 €
2. Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 1 716,08 €
3. Potravinársky tovar MABONEX Slovakia sro. 5 772,51 €
4. Likvidácia komunálneho odpadu Obec Pl. Podhradie 1 493,45 €
5. Tekuté pracie prostriedky PAJOMA s.r.o. 1 509,04 €
6. Mrazené potraviny a rybie výrobky Ryba Žilina, s.r.o. 1 914,95 €
7. Plyn SPP a.s 9 557,50 €
8. elektrická energia ZSE Energia a.s. 4 205,17 €
9. Lieky a zdravotnícky materiál vlastné prostr. klientov SOPHIA - RF, s.r.o. 1 716,81 €
10. Ovocie zelenina Dušan Baláž 3 051,32 €
11. Drogistický tovar, čistiace prostriedky Michal Repta MRC 1 322,88 €
12. Mäso a mäsové výrobky Roman Havelka Mäso a údeniny 3 309,67 €
13. Servis automobilov, drobnej zahradníckej techniky a prepravné služby Miroslav Polakovič - MARTINA 1 159,30 €
14. Oprava a údržba plastových dverí a okien Cevaservis 310, spol. s r.o. 1 895,00
15. Oblečenie pre klientov - vlastné zdroje Jaroslav Plesník 2 201,50
       
  III. štvrťrok 2013    
1. Ovocie zelenina Dušan Baláž 2 705,71 €
2. Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 1 925,21 €
3. Potravinársky tovar MABONEX Slovakia sro. 5 002,83 €
4. Posuvné dvere Emos Alumatic s.r.o. 4 665,00 €
5. Výroba a montáž madiel a okopných dosiek Jaroslav Nemec - stolárstvo 6 750,00 €
6. Mrazené potraviny a rybie výrobky Ryba Žilina, s.r.o. 1 832,34 €
7. Plyn SPP a.s 9 557,50 €
8. elektrická energia ZSE Energia a.s. 3 922,08 €
9. Lieky a zdravotnícky materiál SOPHIA - RF, s.r.o. 1 798,58 €
10. Drogistický tovar, čistiace prostriedky Michal Repta MRC 1 071,33 €
11. Mäso a mäsové výrobky Roman Havelka Mäso a údeniny 3 810,42 €
12. Tekuté pracie prostriedky PAJOMA s.r.o. 3 268,18 €
13. Servis automobilov, drobnej zahradníckej techniky a prepravné služby Miroslav Polakovič - MARTINA 1 528,80 €
14. Likvidácia komunálneho odpadu Obec Pl. Podhradie 1 929,33€
       
  IV. štvrťrok 2013    
1. Ovocie zelenina Dušan Baláž 3 100,49 €
2. Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 2 079,61 €
3. Potravinársky tovar MABONEX Slovakia sro. 6 608,57 €
4. Mäso a mäsové výrobky Roman Havelka Mäso a údeniny 4 883,23 €
5. Cukrárske výrobky Marta Mikušová 1 425,61 €
6. Mrazené potraviny a rybie výrobky Ryba Žilina, s.r.o. 2 082,91 €
7. Plyn SPP a.s 1 298,25 €
8. elektrická energia ZSE Energia a.s. 5 100,44 €
9. Lieky a zdravornícky materiál SOPHIA - RF, s.r.o. 1 841,40 €
10. Drogistický tovar, čistiace prostriedky Michal Repta MRC 1 440,18 €
11. Elektro revízie Triman sro. 1 756,59 €
12. Tekuté pracie prostriedky PAJOMA s.r.o. 1 544,71 €
13. Servis automobilov, drobnej zahradníckej techniky a prepravné služby Miroslav Polakovič - MARTINA 1 381,32 €
14. Likvidácia komunálneho odpadu a stočné Obec Pl. Podhradie 1 970,40 €
       
  I. štvrťrok 2014    
1. Ovocie zelenina Zorin spol. s r.o. 1 263,90 €
2. Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 1 561,67 €
3. Potravinársky tovar MABONEX Slovakia sro. 4 986,27 €
4. Mäso a mäsové výrobky Roman Havelka Mäso a údeniny 4 232,18 €
5. Cukrárske výrobky Marta Mikušová    512,11 €
6. Mrazené potraviny a rybie výrobky Ryba Žilina, s.r.o.    985,83 €
7. Plyn SPP a.s 11 632,25 €
8. elektrická energia ZSE Energia a.s. 3 989,99 €
9. Lieky a zdravotnícky materiál SOPHIA - RF, s.r.o. 1 646,92 €
10. Drogistický tovar, čistiace prostriedky Michal Repta MRC 1 351,85 €
11. Tekuté pracie prostriedky PAJOMA s.r.o. 1 418,00 €
12. Likvidácia komunálneho odpadu a stočné Obec Pl. Podhradie 2 400,80 €
       
  II. štvrťrok 2014    
1. Ovocie zelenina Zorin spol. s r.o. 2 984,99 €
2. Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 1 874,45 €
3. Potravinársky tovar MABONEX Slovakia s.r.o. 7 243,17 €
4. Mäso a mäsové výrobky Roman Havelka Mäso a údeniny 5 250,05 €
5. Cukrárske výrobky Marta Mikušová 1 220,76 €
6. Mrazené potraviny a rybie výrobky Ryba Žilina, s.r.o. 1 405,34 €
7. Plyn SPP a.s 10 002   €
8. elektrická energia ZSE Energia a.s. 4 586,18 €
9. Lieky a zdravotnícky materiál SOPHIA - RF, s.r.o. 1 882,47 €
10. Drogistický tovar, čistiace prostriedky Michal Repta MRC 1 204,80 €
11. Tekuté pracie prostriedky PAJOMA s.r.o. 2 920,75 €
12. Likvidácia komunálneho odpadu a stočné Obec Pl. Podhradie   779,20 €
13. Servis automobilov, drobnej záhradníckej techniky a prepravné služby Miroslav Polakovič - MARTINA 1 970,36 €
14. Dodávka a servis počítačov, dodávka a inšt. MS Windovs8.1 HaSo Marián Novota 1 584,00 €
       
  III. štvrťrok 2014    
1. Ovocie zelenina Zorin spol. s r.o. 2 414,95 €
2. Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 1 587,23 €
3. Potravinársky tovar MABONEX Slovakia s.r.o. 5117,17 €
4. Mäso a mäsové výrobky Roman Havelka Mäso a údeniny 4 545,68 €
5. Mrazené potraviny a rybie výrobky Ryba Žilina, s.r.o. 1 254,19 €
6. Plyn SPP a.s 8 335,02 €
7. elektrická energia ZSE Energia a.s. 3 498,58 €
8. Lieky a zdravotnícky materiál SOPHIA - RF, s.r.o. 1 601,13 €
9. Drogistický tovar, čistiace prostriedky Michal Repta MRC 1 235,60 €
10. Likvidácia komunálneho odpadu a stočné Obec Pl. Podhradie 1 867,63 €
11. Výmena kanalizačného čerpadla Technotyp s r o., Bratislava 1 267,00 €
       
  IV. štvrťrok 2014    
1. Ovocie zelenina Zorin spol. s r.o. 2 573,75 €
2. Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 1 660,12 €
3. Potravinársky tovar MABONEX Slovakia s.r.o. 5 906,46 €
4. Mäso a mäsové výrobky Roman Havelka Mäso a údeniny 5 065.43 €
5. Mrazené potraviny a rybie výrobky Ryba Žilina, s.r.o. 1 217,39 €
6. Plyn SPP a.s 1 459,67 €
7. elektrická energia ZSE Energia a.s. 3 940,42 €
8. Lieky a zdravotnícky materiál SOPHIA - RF, s.r.o. 1 687,39 €
9. Drogistický tovar, čistiace prostriedky Michal Repta MRC 1 618,07 €
10. Likvidácia komunálneho odpadu a stočné Obec Pl. Podhradie 601,33 €
11. Plynová panvica JAZ RM Gastro s.r.o, Nové Mesto/Váhom 1 267,00 €
12. Cukrárske výrobky Marta Mikušová 1 080,48 €
13. Ošatenie klientky Plesníková Viera, st.r.. 1 827,83 €
14. Vodné BVS a.s. 1 056,64 €
15. Zastrešenie terasy Novex B4, v.o.s. Sološnica 2 902,31 €
16. Pracie prostriedky Pajoma s.r.o., Rohožník 1 319,47 €
       
  I. štvrťrok 2015    
1. Ovocie zelenina Zorin spol. s r.o. 2 517,00 €
2. Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 1 272,12 €
3. Potravinársky tovar MABONEX Slovakia s.r.o. 5 259,52 €
4. Mäso a mäsové výrobky Roman Havelka Mäso a údeniny 4 048,02 €
5. Mrazené potraviny a rybie výrobky Ryba Žilina, s.r.o. 1 449,02 €
6. Plyn SPP a.s 11 113,33 €
7. elektrická energia ZSE Energia a.s. 3 888,04 €
8. Lieky a zdravotnícky materiál SOPHIA - RF, s.r.o. 1 401,47 €
9. Drogistický tovar, čistiace prostriedky Michal Repta MRC 1 914,38 €
10. Likvidácia komunálneho odpadu a stočné Obec Pl. Podhradie 1 950,00 €
11. Pracie prostriedky Pajoma s.r.o., Rohožník 1 716,00 €
       
  II. štvrťrok 2015    
1. Ovocie zelenina Zorin spol. s r.o. 2 111,03 €
2. Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 1 523,17 €
3. Potravinársky tovar MABONEX Slovakia s.r.o. 5 541,94 €
4. Mäso a mäsové výrobky Roman Havelka Mäso a údeniny 3 949,05 €
5. Mrazené potraviny a rybie výrobky Ryba Žilina, s.r.o. 2 344,53 €
6. Plyn SPP a.s 8 335,00 €
7. elektrická energia ZSE Energia a.s. 3 666,94 €
8. Lieky a zdravotnícky materiál SOPHIA - RF, s.r.o. 1 398,66 €
9. Drogistický tovar, čistiace prostriedky Michal Repta MRC 2 532,50 €
10. Vodné BVS a.s. Bratislava   971,47 €
11. Pracie prostriedky Pajoma s.r.o., Rohožník 1 608,00 €
       
  III. štvrťrok 2015    
1. Ovocie zelenina Zorin spol. s r.o. 2 652,95 €
2. Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 1 729,23 €
3. Potravinársky tovar MABONEX Slovakia s.r.o. 5 358,38 €
4. Mäso a mäsové výrobky Roman Havelka Mäso a údeniny 3 557,69 €
5. Mrazené potraviny a rybie výrobky Ryba Žilina, s.r.o. 1 941,83 €
6. Plyn SPP a.s 8 335,00 €
7. Elektrická energia ZSE Energia a.s. 3 447,22 €
8. Lieky a zdravotnícky materiál SOPHIA - RF, s.r.o. 1 764,88 €
9. Drogistický tovar, čistiace prostriedky Michal Repta MRC 1 977,66 €
10. Likvidácia komunálneho odpadu a stočné Obec Pl. Podhradie   935,00 €
       
  IV. štvrťrok 2015    
1. Ovocie zelenina Zorin spol. s r.o. 2 904,68 €
2. Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 1 734,70 €
3. Potravinársky tovar MABONEX Slovakia s.r.o. 5 713,29 €
4. Mäso a mäsové výrobky Roman Havelka Mäso a údeniny 3 964,91 €
5. Mrazené potraviny a rybie výrobky Ryba Žilina, s.r.o. 2 125,90 €
6. Plyn SPP a.s 2 713,40 €
7. elektrická energia ZSE Energia a.s. 5 251,57 €
8. Lieky a zdravotnícky materiál SOPHIA - RF, s.r.o. 1 539,81 €
9. Drogistický tovar, čistiace prostriedky Michal Repta MRC 2 158,69 €
10. Likvidácia komunálneho odpadu a stočné Obec Pl. Podhradie 1 972,67 €
11. Opravy vodovodných potrubí Jan Filip Závod havária vody 4 310,60 €
12. Cukrárske výrobky Marta Mikušová 1 334,18 €
13. Vodné BVS a.s., Bratislava 1 348,02 €
14. Revízie bleskozvody, el. stroje a zariadenia Triman, s.r.o., Mojzesovo 1 358,34 €
15. Zastrešenie terasy Novex B4, v.o.s. Sološnica 2 926,64 €
       
  I. štvrťrok 2016    
1. Ovocie zelenina MS - ovocie zelenina s.r.o. 1 970,56 €
2. Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 1 243,89 €
3. Potravinársky tovar MABONEX Slovakia s.r.o. 5 157,23 €
4. Mäso a mäsové výrobky Roman Havelka Mäso a údeniny 3 269,65 €
5. Mrazené potraviny a rybie výrobky Ryba Žilina, s.r.o. 2 052,31 €
6. Plyn SPP a.s 8 335,00 €
7. elektrická energia ZSE Energia a.s. 2 432,53 €
8. Lieky a zdravotnícky materiál SOPHIA - RF, s.r.o. 1 316,33 €
9. Drogistický tovar, čistiace prostriedky Michal Repta MRC 1 712,61 €
10. Likvidácia komunálneho odpadu a stočné Obec Pl. Podhradie 1 977,33 €
11. Cukrárske výrobky Marta Mikušová   992,44 €
12. Vodné BVS a.s., Bratislava   609,28 €
       
  II. štvrťrok 2016    
1. Ovocie zelenina MS - ovocie zelenina s.r.o. 3 654,11 €
2. Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 1 186,36 €
3. Potravinársky tovar MABONEX Slovakia s.r.o. 5 296,69 €
4. Mäso a mäsové výrobky Roman Havelka Mäso a údeniny 2 912,68 €
5. Mrazené potraviny a rybie výrobky Ryba Žilina, s.r.o. 2 649,91 €
6. Plyn SPP a.s 8 335,00 €
7. Elektrická energia ZSE Energia a.s. 3 478,74 €
8. Lieky a zdravotnícky materiál - osobné prostriedky PSS SOPHIA - RF, s.r.o. 1 524,38 €
9. Drogistický tovar, čistiace prostriedky Michal Repta MRC 3 296,74 €
10. Likvidácia komunálneho odpadu a stočné Obec Plavecké Podhradie    716,00 €
11. Cukrárske výrobky Marta Mikušová    933,50 €
12. Software pre podporu soc. služieb CYGNUS IReSoft s.r.o 1 226,17 €
       
    III. štvrťrok 2016    
1. Ovocie zelenina MS - ovocie zelenina s.r.o. 3 835,91 €
2. Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 1 112,94 €
3. Potravinársky tovar MABONEX Slovakia s.r.o. 4 862,14 €
4. Mäso a mäsové výrobky Roman Havelka Mäso a údeniny 2 915,61 €
5. Mrazené potraviny a rybie výrobky Ryba Žilina, s.r.o. 2 229,06 €
6. Plyn SPP a.s 8 335,00 €
7. Elektrická energia ZSE Energia a.s. 3 254,63 €
8. Lieky a zdravotnícky mat. - osobné prostriedky PSS SOPHIA - RF, s.r.o. 1 734,66 €
9. Drogistický tovar, čistiace prostriedky Michal Repta MRC 2 257,85 €
10. Likvidácia komunálneho odpadu a stočné Obec Plavecké Podhradie      
11. Cukrárske výrobky Marta Mikušová    647,75 €
12. Software pre podporu sociálnych služieb CYGNUS IReSoft s.r.o    544,50 €
       
    IV. štvrťrok 2016    
1. Ovocie zelenina MS - ovocie zelenina s.r.o. 3 546,37 €
2. Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 1 404,23 €
3. Potravinársky tovar MABONEX Slovakia s.r.o. 5 207,95 €
4. Mäso a mäsové výrobky Roman Havelka Mäso a údeniny 3 601,39 €
5. Mrazené potraviny a rybie výrobky Ryba Žilina, s.r.o. 2 252,33 €
6. Plyn SPP a.s -2 403,43 €
7. Elektrická energia ZSE Energia a.s. 4 854,48 €
8. Lieky a zdrav. mat. - osobné prostriedky PSS SOPHIA - RF, s.r.o. 1 387,61 €
9. Drogistický tovar, čistiace prostriedky Michal Repta MRC 2 728,76 €
10. Likvidácia komunálneho odpadu a stočné Obec Plavecké Podhradie 2 606,00 €
11. Cukrárske výrobky Marta Mikušová 1 332,81 €
12. Software pre podporu sociálnych služieb CYGNUS IReSoft s.r.o 544,40 €
 13. Tekuté pracie prostriedky PAJOMA s.r.o. 1 287,00 €
14.  Vodné BVS a.s., Bratislava 1 274,68 €
15. Škrabka zemiakov+prísl., Chémia umývačka riadu RM Gastro JAZ, Nové Mesto nad Váhom 1 682,67 €
16. Nátery a opravy strešných konštrukcií Novex B4, v.o.s. Sološnica 3 868,50 €
17. Maľovanie budovy č. 5 a niektoré ďalšie priestory Alexander Šuba - Maliar - natierač 3 317,00 €
            
    I. štvrťrok 2017    
1. Ovocie zelenina MS - ovocie zelenina s.r.o. 2 739,43 €
2. Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 1 073,61 €
3. Potravinársky tovar MABONEX Slovakia s.r.o. 5 003,12 €
4. Mäso a mäsové výrobky Roman Havelka Mäso a údeniny 3 207,06 €
5. Mrazené potraviny a rybie výrobky Ryba Žilina, s.r.o. 2 214,59 €
6. Plyn SPP a.s 8 913,33 €
7. Elektrická energia ZSE Energia a.s. 2 377,72 €
8. Lieky a zdrav. mat. - osobné prostriedky PSS SOPHIA - RF, s.r.o. 1 383,93 €
9. Drogistický tovar, čistiace prostriedky Michal Repta MRC 2 228,53 €
10. Likvidácia komunálneho odpadu a stočné Obec Plavecké Podhradie 3 395,45 €
11. Cukrárske výrobky Ivan Koller cukrárenská výroba,, Pezinok 369,08 €
12. Software pre podporu soc. služieb CYGNUS IReSoft s.r.o 544,40 €
 13. Tekuté pracie prostriedky PAJOMA s.r.o. 1 135,00 €
14.  Vodné BVS a.s., Bratislava 863,84 €
15. Výmena zámkov ubytovacích priestorov Cevaservis 31, spol. s.r.o., Stupava 1 745,60 €
       
    II. štvrťrok 2017    
1. Ovocie zelenina MS - ovocie zelenina s.r.o. 3 627,72 €
2. Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 1 135,12 €
3. Potravinársky tovar MABONEX Slovakia s.r.o. 4 918,82 €
4. Mäso a mäsové výrobky Roman Havelka Mäso a údeniny 2 938,21 €
5. Mrazené potraviny a rybie výrobky Ryba Žilina, s.r.o. 2 528,33 €
6. Plyn SPP a.s    6 685,00 €
7. Elektrická energia ZSE Energia a.s. 3 467,34 €
8. Lieky a zdrav. mat. - osobné prostriedky PSS SOPHIA - RF, s.r.o. 1 984,63 €
9. Drogistický tovar, čistiace prostriedky Michal Repta MRC 2 177,59 €
10. Likvidácia komunálneho odpadu a stočné Obec Plavecké Podhradie 1 528,78 €
11. Cukrárske výrobky Ivan Koller cukrárenská výroba,, Pezinok 286,33 €
12. Software pre podporu soc. služieb CYGNUS IReSoft s.r.o 544,50 €
13. Vodné BVS a.s., Bratislava 898,48 €
       
    III. štvrťrok 2017    
1. Ovocie zelenina MS - ovocie zelenina s.r.o. 3 703,04 €
2. Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 1 002,45 €
3. Potravinársky tovar MABONEX Slovakia s.r.o. 5 711,51 €
4. Mäso a mäsové výrobky Roman Havelka Mäso a údeniny 3 495,23 €
5. Mrazené potraviny a rybie výrobky Ryba Žilina, s.r.o. 2 133,68€
6. Plyn SPP a.s    6 685,00 €
7. Elektrická energia ZSE Energia a.s. 3 211,00 €
8. Lieky a zdrav. mat. - osobné prostriedky PSS SOPHIA - RF, s.r.o. 1 480,23 €
9. Drogistický tovar, čistiace prostriedky Michal Repta MRC 1 434,43 €
10. Likvidácia komunálneho odpadu a stočné Obec Plavecké Podhradie 667,78 €
 11.  Vodné  BVS a.s., Bratislava 835,77€ 
       
    IV. štvrťrok 2017    
1. Ovocie zelenina MS - ovocie zelenina s.r.o. 3 551,67 €
2. Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 1 160,23 €
3. Potravinársky tovar MABONEX Slovakia s.r.o. 5 389,94 €
4. Mäso a mäsové výrobky Roman Havelka Mäso a údeniny 4 076,33 €
5. Mrazené potraviny a rybie výrobky Ryba Žilina, s.r.o. 2 459,81 €
6. Plyn SPP a.s    1 331,33 €
7. Elektrická energia ZSE Energia a.s. 3 592,83 €
8. Lieky a zdrav. mat. - osobné prostriedky PSS SOPHIA - RF, s.r.o. 2 050,87 €
9. Drogistický tovar, čistiace prostriedky Michal Repta MRC 3 139,50 €
10. maliarske práce Alexander Šuba - Maliar - natierač 1 966,50 €
 11.  Opravy striech  Novex B4 v.o.s. 4 023,94 €
 12.  Vodné  BVS a.s., Bratislava 1 213,87 € 
 13.  Cukrárenské výrobky Ivan Koller cukrárenská výroba, Pezinok 1 143,25 € 
  14.  Likvidácia  odpadu (lapol, zdrav.)  JRK Waste Management s.r.o. 1 150,00 €