Register faktúr 2011

Dátum zverejnenia

Číslo faktúry Názov faktúry Cena v € Dodávateľ
14.2.2011 DFBV 0001
za potraviny 517,39 Mäso údeniny Havelka
14.2.2011 DFBV0002 za potraviny 98,76 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave
14.2.2011 DFBV0003 za cigarety pre klientov 424,39 Ruža-Rudolf Ruža Čulenova 9 Malacky
14.2.2011 DFBV0004 za potraviny 198,79 Astera, Stromová 5 Trenčín
14.2.2011 DFBV0005 za potraviny 351,02 Elán, Továrenská 2 Malacky
14.2.2011 DFBV0006 za plyn 2942,00 Slovenský plynár.priemyseľ Mlynské Nivy Bratislava
14.2.2011 DFBV0007 za potraviny 180,07 Dušan Baláž Vysoká pri Morave 531
14.2.2011 DFBV0008 za užívanie programu Signus 432,00 IReSoft  s.r.o. Cejl 62  Brno
14.2.2011 DFBV0009 za mes.kontrola EPS 67,13 Telecom Alarm, Nevädzova 5 Bratislava
14.2.2011 DFBV0010 za potraviny 69,33 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave
14.2.2011 DFBV0011 za potraviny 202,73 Ryba Košická 4, Bratislava
14.2.2011 DFBV0012 za potraviny 285,94 Mäso údeniny Havelka Obchodná 561 Rohožník
14.2.2011 DFBV0013 za telefon 19,14 T-Mobile Vajnorská 100 Bratislava
14.2.2011 DFBV0014 za potraviny 335,95 Senické a skalické pekárne Priemyselná 1338,
14.2.2011 DFBV0015 za potraviny 97,04 Senická mliekáreň, Priemyselná 1339, Senica
14.2.2011 DFBV0016 za potraviny 171,01 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave,531
14.2.2011 DFBV0017 za potraviny 126,10 Dušan Baláž Vysoká pri Morave 531
14.2.2011 DFBV0018 za potraviny 412,81 Mäso údeniny Havelka Obchodná 561, Rohožníik
14.2.2011 DFBV0019 za plyn 2942,00 Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy Bratislava
14.2.2011 DFBV0020 za potraviny 454,58 Elán-M, Továrenská 2 Malacky
14.2.2011 DFBV0021 za telefon 48,61 T-Mobile, Vajnorská 100, Bratislava
14.2.2011 DFBV0022 za čistiace prostriedky 511,51 Michal Repta, Brezová pod Bradlom, Sídl.D.Jurkoviča 427/4
14.2.2011 DFBV0023 za potraviny 192,54 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531
14.2.2011 DFBV0024 za potraviny 99,91 Ryba, Košická 4 Bratislava
14.2.2011 DFBV0025 za montáž 153,84 Miroslav Polakovič-Martina, Bernolákova 8 Malacky
14.2.2011 DFBV0026 za potraviny 99,38 Dušan Baláž Vyoká pri Morave 531
14.2.2011 DFBV0027 za potraviny 364,27 Bohuš Šesták-Veľkosklad, Priemyselná 830/8  Galanta
14.2.2011 DFBV0028 za potraviny 81,20 Dušan Baláž Vysoká pri Morave 531
14.2.2011 DFBV0029 za telefon 113,21 Orange Slovensko, Prievozská 6 Bratislava
28.2.2011 DFBV0030 za potraviny 159,42 Senická mliekareň, Priemyselná 1339, Senica
28.2.2011 DFBV0031 zákonná poistka 155,46 Allianz Slov.poisťovňa Dostojev.rad 4 Bratislava
28.2.2011 DFBV0032 za potraviny 382,7 Senické a skalické pekárne, Priemyselná 1338, Senica
28.2.2011 DFBV0033 za potraviny 385,01 Mäso údeniny Havelka, Obchodná 561, Rohožník
28.2.2011 DFBV0034 za potraviny 378,83 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531
28.2.2011 DFBV0035 nákup materiálu 60,00 Viera Šelcová-1000 drobností Rohožník 398
28.2.2011 DFBV0036 za vypracovanie projektu 240,00 PO-Projekt SK  Záhorácka 4/56, Malacky
28.2.2011 DFBV0037 za potraviny 467,69 Elán-M, Továrenská 2 Malacky
28.2.2011 DFBV0038 za potraviny 376,57 Mäso údeniny Havelka, obchodná 561 Rohožník
28.2.2011 DFBV0039 za potraviny 180,12 Astera, Stromova 5, Trenčín
28.2.2011 DFBV0040 za cigarety pre klientky 318,3 Ruža-Rudolf Ruža, Čulenova 9, Malacky
28.2.2011 DFBV0041 prehliadka výťahu-3 mesačná 107,71 Elvyt, Nobelova ul. 12 Trnava
28.2.2011 DFBV0042 nákup hygien.potrieb klientom 326,00 Pajama s.r.o. Školské námestie 21, Rohožník
28.2.2011 DFBV0043 za elektrickú energiu 1755,23 ZSE energia, Čulenova 6, Bratislava
28.2.2011 DFBV0044 za potraviny 516,86 Senické a skalické pekárne, Priemyselná 1338, Senica
28.2.2011 DFBV0045 za potraviny 101,93 Ryba, Košická 4 Bratislava
28.2.2011 DFBV0046 za potraviny 225,79 Senická mliekareň, Priemyselná 1339, Senica
28.2.2011 DFBV0047 za telefón 191,76 T-com, Karadžicova 10, Bratislava
28.2.2011 DFBV0048 technická a emis.kontrola auta 222,00 Miroslav Polakovič-Martina, Bernolákova 8 Malacky
28.2.2011 DFBV0049 za potraviny 113,01 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531
28.2.2011 DFBV0050 prenájom rohožiek 45,02 Berendsen Textil Servis, s.r.o. Drietoma 920
28.2.2011 DFBV0051 nákup mater. a ND 275,74 RM Gastro-JAZ, Rybárska 1 Nové Mesto nad Váhom
28.2.2011 DFBV0052 za plyn 2942,00 Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy Bratislava
28.2.2011 DFBV0053 za vodu 626,04 BVS Prešovská 48  Bratislava
28.2.2011 DFBV0054 revízia plyn.kotolne 722,37 Ing.Milan Feješ-Retlak, Pečnianska 9, Bratislava
28.2.2011 DFBV0055 revízia plyn.zariad. 438,78 Ing.Milan Feješ-retlak, Pečnianska 9, Batislava
28.2.2011 DFBV0056 mes.kontrola EPS 67,13 Telecom Alarm, Nevädzova 5 Bratislava
28.2.2011 DFBV0057 za potraviny 367,16 Mäso údeniny Havelka, Obchodná 561 Rohožník
28.2.2011 DFBV0058 za potraviny 90,65 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531
28.2.2011 DFBV0059 za potraviny 136,93 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531
28.2.2011 DFBV0060 za potraviny 157,17 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531
28.2.2011 DFBV0061 za telefon 18,64 T-Mobile, Vajnorská 100, Bratislava
28.2.2011 DFBV0062 za potraviny 183,56 Senická mliekareň, Priemyselná 1339, Senica
28.2.2011 DFBV0063 za potraviny 386,86 Senické a skalické pekárne, Priemyselná 1338, Senica
28.2.2011 DFBV0064 oprava a montáž pohonu brány 1293,60 Anton Rehák-Kovoexcel, Plavecký Peter 271
28.2.2011 DFBV0065 za telefon 65,53 T-Mobile, Vajnorská 100, Bratislava
28.2.2011 DFBV0066 za potraviny 135,00 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531
28.2.2011 DFBV0067 za potraviny 155,84 Ryba, Košická 4 Bratislava
28.2.2011 DFBV0068 za potraviny 171,42 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531
28.2.2011 DFBV0069 za potraviny 763,62 Elán-M, Továrenská 2 Malacky
21.3.2011 DFBV0070 za potraviny 395,29 Mäso údeniny Havelka Obchodná 561, Rohožník
21.3.2011 DFBV0071 za potraviny 119,37 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531
21.3.2011 DFBV0072 za potraviny 474,26 Demifood Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom
21.3.2011 DFBV0073 za potraviny 61,33 Senická mliekareň, Priemyselná 1339, Senica
21.3.2011 DFBV0074 za potraviny 465,77 Senické a sklaické pekárne, Priemyselná 1338 Senica
21.3.2011 DFBV0075 za potraviny 38,44 Ryba,Košická 4, 82515 Bratislava
21.3.2011 DFBV0076 za potraviny 365,3 Mäso údeniny Havelka, Obchodná 561, Rohožník
21.3.2011 DFBV0077 za potraviny 143,76 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531
21.3.2011 DFBV0078 za potraviny 178,45 Astera, Stromova 5,91101 Trenčín
21.3.2011 DFBV0079 užívanie programu 72,00 IreSoft s.r.o. Cejl 62, 62100 Brno
21.3.2011 DFBV0080 za potraviny 107,27 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531,
21.3.2011 DFBV0081 čistiace potreby 663,49 Michal Repta, Brezová pod Bradlom
21.3.2011 DFBV0082 nákup cigariet-klientky 308,11 Ruža-Rudolf Ruža, Čulenova 9, 901 01 Malacky
21.3.2011 DFBV0083 odborná publikácia 48,00 Ajfa+Avis, Klemensova 34, 01001  Žilina
21.3.2011 DFBV0084 za potraviny 96,00 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531
21.3.2011 DFBV0085 za hygienický tovar 73,73 Junior-Slavomír Binčík, Hlavná 266, Kostolište
28.3.2011 DFBV0086 oprava výťahu 146,66 Elvyt, Nobelova ul. 12, 91700 Trnava
28.3.2011 DFBV0087 za telefon 109,56 Orange Slovensko, Prievozská 6, 821 09 Bratislava
28.3.2011 DFBV0088 za potraviny 180,73 Senická mliekareň, Priemyselná 1339, 90527 Senica
28.3.2011 DFBV0089 za potraviny 342,67 Senická a skalická pekáreň, Priemyselná 1338, 90501  Senica
28.3.2011 DFBV0090 nájom kobercov 45,02 Berendsen Textil Servis s.r.o. Drietoma 920
29.3.2011 DFBV0091 za elektrickú energiu 1597,62 ZSE energia, Čulenova 6, 81647 Bratislava
29.3.2011 DFBV0092 za potraviny 93,84 Ryba, Košická 4, 82515 Bratislava
29.3.2011 DFBV0093 užívanie programu 648,00 IreSoft, Cejl 62, 62100 Brno

29.3.2011

DFBV0094 za telefon 156,16 T-com Karadžičova 10, 82513 Bratislava
29.3.2011 DFBV0095 za potraviny 69,47 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531
29.3.201 DFBV0096
za potraviny 117,00 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531
29.3.2011 DFBV0097 za potraviny 81,34 Marta Mikušová, Sološnica 63,
29.3.2011 DFBV0098 služby TPO I.Q 248,95 M.S.-TPO Miroslav Sloboda, Rohožník 101/3
29.3.2011 DFBV0099 za službu technika bezpeč.práce 250,00 Luka Team s.r.o. 1.mája 2379/43, 90101 Malacky
29.3.2011 DFBV0100 za potraviny 131,37 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531,
29.3.2011 DFBV0101 za denník Pravda 37,78 Slovenská pošta-Uzbecká 4 , 82014 Bratislava
29.3.2011 DFBV0102 oprava auta Octávia 127,68 Miroslav Polakovič Martina, Bernolákova 8, 90101 Malacky
29.3.2011 DFBV0103 za plyn 2942,00 Slovenský plyn.priemysel, Mlynské Nivy, 82511 Bratislava
29.3.2011 DFBV0104 za cigarety-klientky 308,39 Ruža-Rudolf Ruža, Čulenova 9, 90101 Malacky
29.3.2011 DFBV0105 za potraviny 265,19 Mäso údeniny Havelka, Obchodná 561, Rohožník
29.3.2011 DFBV0106 za potraviny 276,98 Mäso údeniny Havelka, Obchodná 561, Rohožník
29.3.2011 DFBV0107 za brúsku na nože 127,40 RM Gastro-JAZ s.r.o. Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom
29.3.2011 DFBV0108 za potraviny 147,23 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, Vysoká pri Morave
29.3.2011 DFBV0109 za potraviny 758,37 Elán-M, Továrenská 2, 90101 Malacky
29.3.2011 DFBV0110 za potraviny 51,70 Elán-M, Továrenská 2, 90101 Malacky
29.3.2011 DFBV0111 za potraviny 107,58 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531, 90065 Vysoká pri Morave
29.3.2011 DFBV0112 za čistiace potreby 369,76 Pajoma s.r.o. Školské námestie 21, 906 38 Rohožník
29.3.2011 DFBV0113 za potraviny 66,55 Dušan Baláž, Vysoká pri Morave 531
29.3.2011 DFBV0114 za vodu 631,43 BVS, Prešovská 48, 82646 Bratislava
29.3.2011 DFBV0115 oprava plyn.kúrenia 220,08 Johnson Controls International, Seberiniho 1, 82103 Bratislava
29.3.2011 DFBV0116 za telefon 20,74 T-Mobile, Vajnorská 100, 83103  Bratislava
17.3.2011 DFBV0117 montáž zabezpseč.zariad. 150,79 Profi Technologies Rázusová 32, 90201 Pezinok
17.3.2011 DFBV0118 zabezpeč.zariadenie 986,35 Profi Technologies Rázusova 32, 90201 Pezinok
17.3.2011 DFBV0119 zabezpeč.zariadenia 916,57 Profi Technologies Rázusova 32, 90201 Pezinok
17.3.2011 DFBV0120 zabezpeč.zariadenie 1218,86 Profi Technologies Rázusova 32, 90201 Pezinok
17.3.2011 DFBV0121 za potraviny 376,61 Senické a skalické pekárne Senica Priemyselná 1338
17.3.2011 DFBV0122 za potraviny 87,14 Dušan Baláž Vysoká pri Morave 531
18.3.2011 DFBV0123 za lieky 275,79 Sophia - RF s.r.o. lekáreň  906 33 Cerová
21.3.2011 DFBV0124 za telefon 111,24 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava
12.3.2011 DFBV0125 za potraviny 133,61 Ryba s.r.o. Košická 4 , 82515 Bratislava
22.3.2011 DFBV0126 za potraviny 199,78 Astera, s.r.o. Stromova 5 , 91101 Trenčín
22.3.2011 DFBV0127 za potraviny 55,25 Marta Mikušová, Sološnica 63, 906 37 Sološnica
31.3.2011 DFBV0137 za čistenie odpadovej vody 1115,25 Obecný úrad 906 36 Plavecké Podhradie
4.4.2011 DFBV0142 pracie a čistiace potreby 1159,3 Pajoma s.r.o. 906 38 Rohožník
5.4.2011 DFBV0150 elektrická energia 1710,91 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava
11.4.2011 DFBV0158 za plyn 2942 Slovenský plynár.priemysel Mlynské Nivy 82511 Bratislava
4.5.2011 DFBV0207 za elektrickú energiu 1599 ZSE energia Čulenova 6 81647 Bratislava
12.5.2011 DFBV0214 za plyn 2942 Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 82511 Bratislava
3.6.2011 DFBV0258 za elektrickú energiu 1584,94 ZSE energia Čulenova 6  81647 Bratislava
9.6.2011 DFBV0263 za plyn 2942,- Slovenský plyn.priemysel, Mlynské Nivy Bratislava
23.6.2011 DFBV0293 za pracie potreby 1620,48 Pdajoma s.r.o. Školské námestie 21, 906 38 Rohožník
29.6.2011 DFBV0311 vývoz TKO 1524,0 Obecný úrad 906 36 Plavecké Podhradie
30.6.2011 DFBV0313 čistenie odpadovej vody 1243,50 Obecný úrad 906 36 Plavecké Podhradie
8.7.2011 DFBV0326 za elektrickú energiu 1526,17 ZSE, energia, Čulenova 6, 81647 Bratislava
13.07.2011 DFBV0333 za plyn 2942 Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy  82511 Bratsialva
09.08.2011 DFBV0381 za plyn 2942 Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy  82511 Bratislava
16.08.2011 DFBV0395 za elektrickú energiu 1510,23 ZSE energia, Čulenova 6  81647 Bratislava
12.09.2011 DFBV0445 za plyn 2942 Slovenský plyn.priemysel, Mlynské Nivy  82511 Bratislava
21.09.2011 DFBV0460 za elektrickú energiu 1540,96 ZSE energia Čulenova 6, 81047 Bratislava
30.09.2011 DFBV0479 za čistenie odpadovej vody 1169,25 Obecný úrad, Plavsecké Podhradie 9é6 36
11.10.2011 DFBV0503 za elektrickú energiu 1553,16 ZSE energia, Čulenova 6 81647 Bratislava
11.102011 DFBV0504 za plyn 2942 Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 82511 Bratislava
03.11.2011 DFBV0558 za pracie prostriedky 2037,60 Pajoma s.r.o. Školské nám. Rohožník
11.11.2011 DFBV0574 za plyn 2942 Slov.plynárenský priem. Mlynské Nivy Bratislava
14.11.2011 DFBV0578 za elektr.energiu 1764,84 ZsE energia, Čulenova 6 Bratislava
08.12.2011 DFBV0632 vývoz TKO 1524 Obecný úrad Plavecké Podrhradie 906 36
09.12.2011 DFBV0636 za elektrickú energiu 1774,08 ZSE energia, Čulenova 6 Bratislaa
09.12.2011 DFBV0637 za plyn 1919,38 Slov.plyn.priemysel Mlynské Nivy Bratislava