Voľnočasové aktivity

V Domove sociálnych služieb Plavecké Podhradie boli v rámci terapeutických činností vytvorené terapeutické dielne, kde sa vykonávajú jednotlivé aktivity podľa harmonogramu.

Činnosti vykonávané v jednotlivých dielňach:
 

VÝTVARNÁ DIELŇA

  • kreslenie pastelom
  • maľovanie vodovými farbami
  • maľovanie temperou
  • kreslenie uhlíkom
  • vystrihovanie a lepenie
  • koláž
  • práca s farebným a krepovým papierom (trhanie, strihanie, žmolkovanie)
  • vyfarbovanie
  • prípava herbáru
  • výroba blahoprianí a darčekov pre priateľov a rodinu

 

TEXTILNÁ DIELŇA

  • vyšívanie na papier
  • vyšívanie na kanavu
  • vyšívanie jednoduchého motívu
  • navliekanie korálkov
  • prišívanie gombíkov
  • šitie postavičiek, rôznych tvarov z látky
  • navliekanie nite, viazanie uzlov


MODELÁRSKA DIELŇA

  • práca s plastelínou
  • práca so slaným cestom
  • práca s hlinou
  • práca s modulitom
  • práca so sadrou

 

HUDOBNÁ ČINNOSŤ

  • počúvanie rôznych štýlov hudby
  • nácvik ľudových piesní
  • nácvik tanečných piesní

 

DRAMATOTERAPIA

  • nácvik scénky
  • nácvik pásma
  • nácvik prednesu básní

 

ŠTEDRÝ  PARK

  • príprava kvetináčov a hrantíkov na sadenie a siatie
  • siatie
  • rozsádzanie sadeníc
  • čistenie kvetináčov
  • starostlivosť o kvetinové hriadky
  • práce na zeleninových hriadkach
  • zbieranie úrody
  • zber liečivých rastlín

 

Voľná činnosť a záujmové činnosti:

BIBLIOTERAPIA

  • čítanie prózy (rozprávka, poviedka, bájka, povesť)
  • rozhovor-dialóg na vybranú tému
  • písanie listov – domov, priateľom, vyjadrovanie svojich myšlienok
  • čítanie časopisov
  • čítanie na pokračovanie

 

POHYBOVÁ ĆINNOSŤ

  • cvičenie v telocvični
  • príprava na športové hry
  • petang
  • krátke výlety po okolí
  • prechádzky spojené s nákupom

 

HYDROTERAPIA

  • vodoliečba
  • subaqálna masáž prúdnicou
  • relaxačný kúpeľ
  • kúpele s využitím minerálov


ŠKOLA ŽIVOTA

  • pečenie oplátok
  • príprava a pečenie sladkého a slaného pečiva
  • pečenie jednoduchých koláčov
  • príprava pomazánok
  • príprava zeleninových šalátov