Voľnočasové aktivity

V Domove sociálnych služieb Plavecké Podhradie boli v rámci terapeutických činností vytvorené terapeutické dielne, kde sa vykonávajú jednotlivé aktivity podľa harmonogramu.

Činnosti vykonávané v jednotlivých dielňach:
 

VÝTVARNÁ DIELŇA

 • kreslenie pastelom
 • maľovanie vodovými farbami
 • maľovanie temperou
 • kreslenie uhlíkom
 • vystrihovanie a lepenie
 • koláž
 • práca s farebným a krepovým papierom (trhanie, strihanie, žmolkovanie)
 • vyfarbovanie
 • prípava herbáru
 • výroba blahoprianí a darčekov pre priateľov a rodinu

 

TEXTILNÁ DIELŇA

 • vyšívanie na papier
 • vyšívanie na kanavu
 • vyšívanie jednoduchého motívu
 • navliekanie korálkov
 • prišívanie gombíkov
 • šitie postavičiek, rôznych tvarov z látky
 • navliekanie nite, viazanie uzlov


MODELÁRSKA DIELŇA

 • práca s plastelínou
 • práca so slaným cestom
 • práca s hlinou
 • práca s modulitom
 • práca so sadrou

 

HUDOBNÁ ČINNOSŤ

 • počúvanie rôznych štýlov hudby
 • nácvik ľudových piesní
 • nácvik tanečných piesní

 

DRAMATOTERAPIA

 • nácvik scénky
 • nácvik pásma
 • nácvik prednesu básní

 

ŠTEDRÝ  PARK

 • príprava kvetináčov a hrantíkov na sadenie a siatie
 • siatie
 • rozsádzanie sadeníc
 • čistenie kvetináčov
 • starostlivosť o kvetinové hriadky
 • práce na zeleninových hriadkach
 • zbieranie úrody
 • zber liečivých rastlín

 

Voľná činnosť a záujmové činnosti:

BIBLIOTERAPIA

 • čítanie prózy (rozprávka, poviedka, bájka, povesť)
 • rozhovor-dialóg na vybranú tému
 • písanie listov – domov, priateľom, vyjadrovanie svojich myšlienok
 • čítanie časopisov
 • čítanie na pokračovanie

 

POHYBOVÁ ĆINNOSŤ

 • cvičenie v telocvični
 • príprava na športové hry
 • petang
 • krátke výlety po okolí
 • prechádzky spojené s nákupom

 

HYDROTERAPIA

 • vodoliečba
 • subaqálna masáž prúdnicou
 • relaxačný kúpeľ
 • kúpele s využitím minerálov


ŠKOLA ŽIVOTA

 • pečenie oplátok
 • príprava a pečenie sladkého a slaného pečiva
 • pečenie jednoduchých koláčov
 • príprava pomazánok
 • príprava zeleninových šalátov