Zmluvy, objednávky, faktúry

Súhrnná správa o zozname zákaziek s nízkou hodnotou 

Dokumenty zverejnené podľa zákonov č. 40/1964, 211/2000 a 546/2010 Z.z. z 9. decembra 2010,

účinnosť 1. januára 2011:

 

Register faktúr          - od januára 2017 (01/2017)

Register objednávok  - od júla 2017      (07/2017)    

Register zmlúv          - od júla 2017      (07/2017)

Stabilita                   - od januára 2019 (01/2019)

NN - Tatry Sympatia - III. DDS - od januára 2019  (01/2019)

Archív 

 Register faktúr, objednávok a zmlúv - od júna 2013 (zml. od júla 2013) do dec. 2016 (fakt.) júna 2017 (obj. a zml.)

                                                                 (faktúry 06/2013 - 12/2016)

                                                                 (objed.  06/2013 - 06/2017)

                                                                 (zmluvy 07/2013 - 06/2017)

Zverejnené dokumenty - 2013

Register faktúr 2013 - január - máj 2013          (faktúry  01-05/2013)

Register objednávok 2013 - január - máj 2013  (objed.   01-05/2013)

Register zmlúv - január 2011 - jún 2013             (zmluvy  01-06/2013)

Archív dokumentov 2012

Register faktúr 2012

Register objednávok 2012

Archív dokumentov 2011

Register faktúr 2011

Register objednávok 2011